مراحل احداث باغ

مراحل احداث باغ

هرکدام از درختان میوه برای رشد و تولید محصول اقتصادی به دماهای خاصی نیاز دارند. درختان مناطق معتدله برای تولید جوانه و محصول باید ساعات خاصی دماهای پایین دریافت کنند.اگر زمستان گرم باشد گلدهی به تاخیر می‌افتد و درصد تشکیل گل و میوه کم می‌شود. مراحل احداث باغ در احداث...
نکات مهم در احداث باغ

نکات مهم در احداث باغ

نکات مهم در احداث باغ باید قبل از احداث باغ جدید مورد توجه قرار گیرد. 1- لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد نظر، آماده کردن زمین وانتخاب ارقام مناسب ، طریقه کشت وفاصله درختان ، تهیه نهال مرغوب واصلاح شده با مروجین وکارشناسان مراکز...
کاربردها و فواید گلخانه‌های هیدروپونیک

کاربردها و فواید گلخانه‌های هیدروپونیک

هیدروپونیک یا آب‌کشت، یکی از روش های خلاقانه تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و سم و با کم ترین نیاز به آب (با استفاده از محلول مغذی) است. در ایران، ده ها گلخانه به این روش راه اندازی شده و هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند. با این روش، در هر...
جایگاه کشاورزی در ایران

جایگاه کشاورزی در ایران

براي تحقيق اهداف رشد و توسعه کشور بايد بستر توسعه ملي را طراحي و ايجاد کرد و با تاکيد بر توسعه روستايي جايگاه بخش کشاورزي را در بستر مذکور مشخص نمود. در اين مطالعه سعي بر آن بوده است تا نشان داده شود که تنها در پرتو چنين اقدام مبنايي است که جايگاه بهينه و تعامل پويا و...